Skip to Content

Het Internationaal Medisch Comité van Lourdes

Vergadering van het Internationaal Medisch Comité van Lourdes in het Heiligdom

Het Internationaal Medisch Comité van Lourdes (C.M.I.L.) bestaat uit artsen en professoren die de dossiers onderzoeken van de spontane verklaringen van genezingen bij het Bureau van de Medische Vaststellingen van het Heiligdom van Lourdes. Het Internationaal Medisch Comité van Lourdes bestaat uit een twintigtal leden, allen specialisten op hun domein. Deze verklaringen betreffen de meest diverse kwalen, van de goedaardigste tot de meest erge. De leden van C.M.I.L. laten zich in hun werk alleen leiden door de eisen van de wetenschap, trouw aan wat professor Jean Bernard zegt: “Wat niet wetenschappelijk is, is ook niet ethisch.” Als gelovigen mengen ze wetenschap en geloof niet in hun debatten.

De leden van C.M.I.L. herinneren er keer op keer aan dat het woord “wonder” niet hun zaak is, maar dat dit toekomt aan de bisschop van het bisdom waartoe de genezene behoort. Het is de Kerk die de miraculeus genezenen erkent.

Het oordeel en de uitspraak van de leden van C.M.I.L. is in de 20e eeuw complexer geworden ten gevolge van de efficiënte medische vooruitgang en zelfs genezing. Er bestaan vandaag geen ziektes waarvoor geen belangrijke behandeling is voorzien (zoals de chemotherapie tegen kanker). Zo worden de leden nu geconfronteerd met een nieuwe vraag: welk genezend effect had de behandeling bij een aangegeven genezing van Lourdes, en dus ook welke plaats heeft dan een bovennatuurlijke tussenkomst? De leden van C.M.I.L. weigeren te vitten op de kwalificaties als “buitengewone, onverwachte, onverklaarde of onverklaarbare genezing in de huidige stand van de wetenschap”. Zij baseren zich op een volledig medisch dossier en bekijken het voor en het na van een genezing die niet de best beschikbare behandelingen had gekend en waarvan de statistische kansen heel beperkt waren.

De leden van het Comité erkennen de realiteit van de psychosomatiek zowel in het ontstaan als in de genezing van ziektes. Zij weigeren echter daarom niet rekening te houden met een genezing, ook niet wanneer een psychosomatische factor heeft meegespeeld. Zij ontkennen evenmin dat een spontane genezing van sommige ziektes mogelijk is, waarvan trouwens ook de internationale medische literatuur getuigt.

Het Internationaal Medisch Comité bestaat sinds 1947. Mgr. Théas, bisschop van Tarbes en Lourdes, heeft in 1954 gewild dat het een internationale dimensie kreeg.

Tegenwoordig wordt het comité gezamenlijk geleid door de bisschop van Tarbes en Lourdes en door een van de leden, aangeduid door de bisschop voor een beperkte maar hernieuwbare periode.
De arts van Lourdes verzekert het secretariaat van het comité. Het comité onderzoekt ieder dossier apart. Een of enkele leden van het comité worden belast met een diepgaande studie, ondermeer door in de medische literatuur van heel de wereld te zoeken wat over verwante zaken werd gepubliceerd. Deze leden kunnen ook confraters van buiten het comité raadplegen. Gewoonlijk wordt de genezen persoon zelf niet geroepen..

Het comité komt eenmaal per jaar tijdens de herfst bijeen. Het onderzoekt dan de lopende dossiers. Wanneer alle elementen zijn bijeengebracht ( dat kan heel lang duren), aanvaardt of weigert het comité na stemming de genezing als onverklaard te zien, in de huidige stand van de wetenschap. Een meerderheid van tweederden is nodig om de uitslag als bevestigend te beschouwen.

 

De co-presidenten

Mgr Jacques Perrier

Mgr. Jacques Perrier, bisschop van Tarbes en Lourdes sinds 1998. Hij werd priester gewijd op 21 maart 1964 voor het bisdom Parijs en bisschop gewijd op 16 september 1990. Hij is lid van de Pauselijke Raad voor de Gezondheid. Hij heeft het diploma van hogere studies Klassieke Talen en ook een licentie in Theologie. Hij had als pastoraal werk achtereenvolgens: aalmoezenier in Cep-Centre Richelieu (1964-1969), directeur van Cep (1969-1979), auditeur van het Hoger Instituut van de Nationale Veiligheid (1979-1980), pastoor van Saint-Ferdinand-des-Ternes (1980-1983), directeur van radio Notre-Dame bij zijn stichting, diocesaan verantwoordelijke voor de catechese en de sacramentenpastoraal (1984-1990), pastoor van de kathedraal Notre-Dame van Parijs (1983-1990), bisschop coadjutor van Chartres (1990-1991), bisschop van Chartres (1991-1997), bisschop coadjutor van Tarbes en Lourdes (1997-1998) en bisschop van Tarbes en Lourdes sinds 1998.

Professeur François-Bernard Michel

Professor François-Bernard Michel, is een gespecialiseerde arts in ademhalingsziekten. Hij bekleedde sinds 1972 de functies van arts en diensthoofd in het Universitair Ziekenhuis en professor aan de faculteit geneeskunde van Montpellier. Hij is lid van de nationale Academie voor Geneeskunde en heeft deel genomen aan tal van activiteiten van nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij heeft ondermeer de Europese Academie voor klinische allergologie en immunologie en de wereldvereniging voor allergologie geleid. Hij is sinds 2000 lid van C.M.I.L. en werd in 2004 tot co-president benoemd. Hij is auteur van tal van wetenschappelijke werken en heeft in de loop van zijn medische en universitaire loopbaan een metafysische bezinning over de mens en zijn ziektes ontwikkeld, in het bijzonder in verband met astmatische bronchitis, allergieën en kanker. Hij is ook lid van het ‘Institut de France’ in de schoot van de Academie voor Schone Kunsten.

 

De titulaire leden ( naam, specialiteit, land van herkomst)

Dokter Franco Balzaretti, vasculaire chirurgie, Italië
Professor Gilles Berrut, gerontologie, Frankrijk
Professor Jean-Philippe Boulanger, psychiatrie, Frankrijk
Dokter Angela Campbell, gerontologie, Schotland
Professor Christian Confavreux, neulologie, Frankrijk
Dokter Denis Daley, diabetologie, Wales
Professor Jean-Marie Decazes, ontstekingen en tropische ziektes, Frankrijk
Dokter Alessandre de Franciscis, president van het Medisch Bureau, Frankrijk
Professor Alain Franco, interne genesskunde en gerontologie, Frankrijk
Professor Claude Gaultier-Gignoux, pediatrie, onderzoek functiestoornissen, Frankrijk
Dokter Roger Jean-Charles, interne geneeskunde, nefrologie, Verenigde Staten van Amerika
Professor Claude Kenesi, orthopedie, Frankrijk
Professor Claude Labrousse, reumatologie, fysische geneeskunde en functionele heraanpassing, Frankrijk
Professor Magda Lodeweyckx, pediatrie, België
Dokter Eduarod Lopez de la Osa, gynecologie, verloskunde, Spanje
Doktier Kieran Moriarty, lever-, maag- en darmziektes, Engeland
Professor Marie-Christine Mouren-Simeoni, kinderpsychiatrie, Frankrijk
Professor Jean-Yves Pouget, neurologie, Frankrijk
Dokter Jean-François Pouget-Abadie, interne geneeskunde, Frankrijk
Professor Graziano Pretto, neus-, oor- en keelziekten, Italië
Professor Jacques Rouëssé, cancerologie, Frankrijk
Professor Fausto Santeusanio, endocrinologie, Italië
Dokter Patrick Theillier, ex-president van het Medisch Bureau, Frankrijk
Dokter Rolf Theiss, chirurgie, Duitsland
Dokter Martin Zabala y Morales, cardio-vasculaire chirurgie, Spanje

De honoraire leden ( naam, specialiteit, land van herkomst)

Professor Leonardo Ancona, psychiatrie, Italië
Dokter Jean-Louis Armand Laroche, neuropsychiatrie, ex-president van C.M.I.L., Frankrijk
Professor Charles Boudet, oogheelkunde, Frankrijk
Professor Carlos Carbonnell, psychiatrie, Spanje
Dokter Bernard Colvin, orthopedie, Schotland
Dokter Michaël Dulake, cardiologie, Engeland
Dokter Théodore Mangiapan, pediatrie, ex-president Medisch Bureau, Frankrijk
Dokter Roger Pilon, immunologie, allergologie, ex-president Medisch Bureau, Frankrijk
Professor Carl Puijlaert, radiologie, Nederland.