Skip to Content

Jubilaüm van de Barmhartigheid

Logo Jubilé extraordinaire de la Miséricorde

RITUS Passage van de Deur van de Barmhartigheid

"Barmhartig
als de Vader"(Lc.6,36)

Pastoraal thema Lourdes 2016

Pastoraal thema Lourdes 2016

“De barmhartigheid, dat is de weg die God en mens verbindt, opdat hij zijn hart kan richten op de hoop zich voor altijd bemind te weten, ondanks de grenzen van zijn zonde.”

“ Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie  van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is  de voorwaarde van ons heil. Barmhartigheid: het is het woord dat het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid  openbaart. Barmhartigheid: het is de uiterste en hoogste daad waarmee God ons tegemoet komt. Barmhartigheid: het is de  fundamentele wet die woont in het hart van iedere persoon, wanneer hij met oprechte ogen kijkt naar de broeder en zuster die hij ontmoet  op zijn levensweg. Barmhartigheid: het is de weg die God en mens verenigt, omdat zij het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn ondanks de beperking van onze zonde.”
(Paus Franciscus, “Miserocordiæ vultus”, nr. 2)

Met die woorden nodigt de heilige Vader ons uit tot het vieren van het heilig Jaar van de barmhartigheid, een jaar dat zal beginnen met het openen van de heilige Poort in Rome, in de kathedralen en in de bedevaartsoorden van de hele wereld op 8 december 2015 en loopt tot 20 november 2016. Op vraag van Mgr. Brouwet heeft het Heiligdom van Lourdes beslist op deze uitnodiging van paus Franciscus in te gaan. Het is met een immense vreugde dat het zijn bezinningen over de barmhartigheid aanbiedt, om alle pelgrims te helpen dit Jubeljaar te beleven, samen met Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Moeder van Barmhartigheid, en met Bernadette, getuige van de barmhartigheid van God.

Pastoraal thema Lourdes 2016