Skip to Content

Zieke en andersvalide mensen

U wenst in het ziekencentrum Notre-Dame te verblijven: het Heiligdom verwacht uw aanvraag

 

U wenst in het ziekencentrum Notre-Dame te verblijven: het Heiligdom verwacht uw aanvraag

Meer inlichtingen over georganiseerde bedevaarten

U komt als alleenstaande pelgrim...

Een feestelijke sfeer in het hart van het ziekencentrum Notre-Dame in het Heiligdom van Lourdes

Het ziekencentrum Notre-Dame staat open voor individuele pelgrims van 10 april tot 15 oktober.

Er moet eerst contact met de administratie van het ziekencentrum worden genomen om een datum te bepalen die u past en u te informeren over de verblijfsvoorwaarden.

Na dat eerste contact wordt u een inschrijvingsfiche gestuurd om de definitieve data vast te leggen en ons uw verdere wensen bekend te maken (dieet, medisch materiaal, pastorale verwachtingen…)

 

Uw verblijf in ons centrum vereist de aanwezigheid van een of meerdere begeleiders. Het ziekencentrum Notre-Dame beschikt immers niet over verzorgend personeel. Deze begeleiding is dus noodzakelijk voor de veiligheid van de zieke of de andersvalide, in zijn gewone welzijn en voor de persoonlijke verzorgende tussenkomsten.

Het ziekencentrum Notre-Dame zorgt alleen voor het verblijf van de geherbergde personen. De reis en de moeilijkheden omwille van de ziekte (verzorging, hospitalisatie...) worden overgelaten aan het initiatief van de pelgrims.

Accueil Notre-Dame
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
65108 Lourdes Cedex
Tél : +33 (0)5 62 42 80 61
Fax : +33 (0)5 62 42 79 48
Een e-mail zenden

Voor zieke en andersvalide pelgrims

Bienvenue au service d'accueil des personnes handicapées, à LourdesU komt alleen of met familie?De onthaaldienst voor andersvaliden zal u graag ontvangen. Hij beschikt over een eigen ruimte in het Heiligdom. U bent er welkom en vindt er:
- een koffie en een moment van vriendschap
- een luisterend oor en gepersonaliseerde steun
- raadgevingen voor uw bedevaart in Lourdes, rekening houdend met de verschillende handicaps (mentaal, fysisch, zintuiglijk of psychisch)
- een uitleendienst voor rolstoelen
- wekelijks iemand die de doventaal pratikeert. Al is er verschil in de tekens van mensen uit de verschillende talen, toch blijken zij elkaar veel beter te begrijpen dan “zij die horen”.
- een maquette van het Heiligdom om te betasten…

 

Enkele voorbeelden van vragen die men kan stellen...

  • Mijn echtgenoot van 44 jaar is invalide. Wij willen naar Lourdes komen. Hoe kan dat?
  • Wij wonen in Canada. Wij komen met de familie voor drie dagen naar Lourdes en mijn echtgenote heeft de ziekte van Charcot. Wij zoeken een gepersonaliseerd en warm onthaal met een priester..
  • Onze schizofrene zoon gaat naar Lourdes. Wat kunt u hem voorstellen?
  • Ik begeleid een groep dove mensen naar Lourdes. Wat kunnen we er mee beleven?
  • Ik kom naar Lourdes met een jongere die trisomie heeft. Hoe hem gevoelig maken voor de boodschap van Bernadette?

L'entrée du service d'accueil des personnes handicapées, à LourdesService d'accueil des personnes handicapées et de leurs familles - OCH
Porte Saint-Michel F-65100 Lourdes
Tél : + 33 (0)05 62 42 79 92
Openingsuren : 9.30 u - 12 u en 14 u -18 u (behalve op zondag en maandagvoormiddag).
 Een e-mail zenden
Ontdek de officiële website van het OCH : www.och.fr (het adres overnemen)