Skip to Content

Gebed

Grot van Lourdes in Frankrijk

Johannes Paulus II heeft in 2004 in Lourdes gewezen op het belang van het bedevaartsoord voor het gebed: “ Deze grot is zo de zetel geworden van een verbazingwekkende school van het gebed, waar Maria aan allen leert het gezicht van Christus met een vurige liefde te aanschouwen.”

Gebedsintenties

Gebedsintenties

Van bij u thuis een gebedsintentie zenden voor de Grot van Lourdes.

Een Mis laten opdragen

Een Mis laten opdragen

In een gebaar van geestelijke eenheid kan men een Mis in Lourdes aanvragen.

De rozenkrans

De rozenkrans

Het Rozenkransgebed ritmeert het leven in het Heiligdom.

Het gebed

Het gebed

Bij Maria in de leer gaan om naar het voorbeeld van Bernadette God in ons leven te vinden.

Missen

Missen

De ontmoeting met de levende Christus in de Eucharistie behoort tot de kern van alle bedevaarten.

Mariale lichtprocessie

Mariale lichtprocessie

In het teken van het licht is deze processie een van de grote momenten voor de menigtes van Lourdes.

Eucharistische processie

Eucharistische processie

Biddend op weg gaan met Jezus die aanwezig is in het H. Sacrament.

Eucharistische aanbidding

Eucharistische aanbidding

Een pauze in de drukte van Lourdes, een hartelijke ontmoeting met Jezus.

Biecht

Biecht

De biecht: een ontmoeting met God in waarheid, een weg van vrede.

Kruiswegen

Kruiswegen

Op de heuvel, op de bedevaartweide of in de Pius X-basiliek: drie wegen om het Lijden van Christus te overwegen.

Baden

Baden

Een niet te missen plek in het Heiligdom.